BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


additionsreaktioner

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
additionsreaktioner [2017/12/01 11:31]
Pär Leijonhufvud
additionsreaktioner [2017/12/15 15:29] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 11: Line 11:
  
 [{{ :​kemi:​ethhbrmech.gif?​direct&​400| Reaktionen mellan en vätehalid och en osymetrisk alken. (Källa: http://​chem.libretexts.org/​)}}] [{{ :​kemi:​ethhbrmech.gif?​direct&​400| Reaktionen mellan en vätehalid och en osymetrisk alken. (Källa: http://​chem.libretexts.org/​)}}]
-Om alkenen är osymeterisk och det är en vätehalid (t.ex. HBr) eller vatten så kommer väteatomen att bindas till den atom i dubbelbindningen som redan har flest väteatomer bundna till sig((Detta kallas för Maronikovs ​regel efter den ryska kemist som formulerade regeln.))(("​Addition Reactions of Alkenes",​ https://​www2.chemistry.msu.edu/​faculty/​reusch/​virttxtjml/​addene1.htm))(("​19.4 Nucleophilic Addition Reactions of Aldehydes and Ketones",​ Chemistry LibreTexts. https://​chem.libretexts.org/​LibreTexts/​Athabasca_University/​Chemistry_360%3A_Organic_Chemistry_II/​Chapter_19%3A_Aldehydes_and_Ketones%3A_Nucleophilic_Addition_Reactions/​19.04_Nucleophilic_Addition_Reactions_of_Aldehydes_and_Ketones))+Om alkenen är osymeterisk och det är en vätehalid (t.ex. HBr) eller vatten så kommer väteatomen att bindas till den atom i dubbelbindningen som redan har flest väteatomer bundna till sigDetta kallas för [[markovnikovs_regel|Markovnikovs ​regel]] efter den ryska kemist som formulerade regeln.(("​Addition Reactions of Alkenes",​ https://​www2.chemistry.msu.edu/​faculty/​reusch/​virttxtjml/​addene1.htm))(("​19.4 Nucleophilic Addition Reactions of Aldehydes and Ketones",​ Chemistry LibreTexts. https://​chem.libretexts.org/​LibreTexts/​Athabasca_University/​Chemistry_360%3A_Organic_Chemistry_II/​Chapter_19%3A_Aldehydes_and_Ketones%3A_Nucleophilic_Addition_Reactions/​19.04_Nucleophilic_Addition_Reactions_of_Aldehydes_and_Ketones))
  
additionsreaktioner.txt · Last modified: 2017/12/15 15:29 by Pär Leijonhufvud