BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


aceton

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

aceton [2017/10/10 08:06]
Pär Leijonhufvud created
aceton [2017/10/10 12:42] (current)
Pär Leijonhufvud [Metabolism]
Line 10: Line 10:
 ===== Metabolism ===== ===== Metabolism =====
  
-Aceton är en av de [[ketonkroppar]] som kroppen använder som energikälla vid fasta.+Aceton är en av de [[ketonkroppar]] som kroppen använder som energikälla ​-- via [[glukoneogenes|glukoneogenesen]] ​vid fasta. Detta är orsaken till att de som svälter eller äter en LCHF-kost ibland får en doft av aceton i sin andedräkt (aceton är mycket lättflyktigt,​ och av därmed till stor del via utandningsluften).
aceton.txt · Last modified: 2017/10/10 12:42 by Pär Leijonhufvud