User Tools

Site Tools


abiotiska_faktorer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

abiotiska_faktorer [2017/02/21 09:51] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Abiotiska faktorer ======
  
 +De ickelevande faktorerna som påverkar ett ekosystem inkluderar temperatur, kemisk miljö (pH, löstanärsalter, osv), höjd över havet, vind, vågor, osv.
abiotiska_faktorer.txt · Last modified: 2017/02/21 09:51 (external edit)