User Tools

Site Tools


abiotiska_faktorer

Abiotiska faktorer

De ickelevande faktorerna som påverkar ett ekosystem inkluderar temperatur, kemisk miljö (pH, löstanärsalter, osv), höjd över havet, vind, vågor, osv.

abiotiska_faktorer.txt · Last modified: 2017/02/21 09:51 by 127.0.0.1